_ KAJ POČNEMO?

Naše storitve

05

Poslovodenje in upravljanje zbornice

 • Vodenje in koordiniranje dela organov zbornice.
 • Računovodstvo in ostala administrativno-tehnična opravila

Storitve za člane in nečlane zbornice

V zbornico se lahko včlanijo vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost, domačo oz. umetnostno obrt, ali katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost.
 • izvajamo storitve  točke E-VEM za samostojne podjetnike in družbe    #  registracija s.p., d.o.o., prijava v registre in evidence FURS, ZZZS, AJPES/Sodišče
 • svetujemo pri registraciji, spremembah in zapiranju podjetij
 • nudimo strokovno  svetovanje  na področju poslovanja podjetij   # pravno, davčno, finančno, računovodsko in drugo svetovanje
 • vodimo postopek izdaje, spremembe ali prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja ter vpise v obrtni register
 • svetujemo prevoznikom pri pridobitvi in obnovi licenc za prevoz blaga in oseb
 • svetujemo pri pridobivanju certifikata za izdelek DUO - potrdila, da je določen izdelek mogoče šteti in poimenovati kot predmet domače ali umetnostne obrti
 • svetujemo podjetnikom pri pridobivanju drugih potrdil  # EU potrdila itd.
 • organiziramo in izvajamo strokovne seminarje, usposabljanja in delavnice
 • pripravljamo pogodbe, sklepe in ostale dokumente iz delovnih razmerij
 • preko mesečnih obvestil obveščamo člane o novostih in spremembah v zakonodaji in drugih relevantnih temah za podjetnike
 • drugo ...