_ Kdo smo

O nas

Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica je samostojna strokovno-poslovna organizacija.

Ponujamo storitve točke E-VEM za samostojne podjetnike in družbe, vključno z registracijo s.p., d.o.o. ter prijavo v registre in evidence FURS, ZZZS, AJPES/Sodišče.

Naša strokovna ekipa nudi svetovanje glede registracije, sprememb in zapiranja podjetij ter podaja nasvete na področju poslovanja, kot so pravno, davčno, finančno, računovodsko svetovanje.

Prav tako se ukvarjamo z vodenjem postopkov izdaje, spremembe ali prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja ter vpisov v obrtni register. Našim strankam svetujemo tudi pri pridobivanju licenc za prevoz blaga in oseb ter pri pridobivanju certifikatov, vključno s certifikatom DUO za izdelke domače ali umetnostne obrti.

Poleg tega organiziramo strokovne seminarje, usposabljanja in delavnice, pripravljamo pogodbe, sklepe in druge dokumente iz delovnih razmerij ter redno obveščamo naše člane o novostih in spremembah v zakonodaji ter drugih pomembnih temah za podjetnike.

Organizacija zbornice

Zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih predstavnikov v organih zbornice, ki opravljajo svoje funkcije volontersko za 4-letno mandatno obdobje.

 
Skupščina
Je najvišji organ upravljanja.

Predsednica skupščine v mandatu 2023 -2027 je Erika Mulec.

Člani skupščine OOZ Cerknica v mandatnem obdobju 2023 -2027:

Občina Cerknica: Klemen Govednik, Srečko Gruden, Miroslav Kos, Vera Kranjc, Erika Mulec, Aljoša Puntar, Matjaž Šega, Janez Mlakar
Občina Loška dolina: Jana Antončič, Iztok Klančar
Občina Bloke: Indira Dulić

Podpredsednik skupščine v mandatu 2023 -2027: Aljoša Puntar
Upravni odbor
je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice.

Iztok Klančar – predsednik
Indira Dulić – podpredsednica
Vera Kranjc – član
Srečko Gruden – član
Aljoša Puntar – član
Nadzorni odbor
Nadzira delo zbornice, izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice, uresničevanje programa dela ter finančno - materialno poslovanje zbornice. Člani Nadzornega odbora OOZ Cerknica v mandatu 2023-2027: Mirjana Markovič, Vesna Dragolič, Samo Sterle
Predsednik zbornice
Zastopa in predstavlja zbornico in je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora OOZ Cerknica in sicer za za dobo 4 let. Predsednik zbornice v mandatu 2023-2027 je IZTOK KLANČAR.
01

Retrospektiva


Obrtna zadruga je v Cerknici delovala že od leta 1908, po vojni pa je zamrla. Leta 1914 je bilo na Cerkniškem 100 mojstrov, nekaj pomočnikov in 90 vajencev. Povojni časi obrtništvu niso bili najbolj naklonjeni. Leta 1957 so ustanovili Sklad za vzajemno pomoč obrtnikom.

Prvi začetki OOZ Cerknica segajo v leto 1969, ko je bilo na pobudo peščice obrtnikov v Cerknici ustanovljeno Združenje samostojnih obrtnikov. Združenje - ki je bilo ustanovljeno z namenom razreševanja obrtniške problematike in pridobitve širše družbene podpore - je isto leto, 1969, postalo tudi ustanovni član republiške obrtne organizacije.

V letu 1979 se je združenje preimenovalo v Obrtno združenje Cerknica, leta 1991 v Obrtno zbornico, z nastankom novih občin na območju bivše cerkniške v letu 1995 pa v Območno obrtno zbornico Cerknica.

Leta 2008 se je organizacija preimenovala v Območno obrtno-podjetniško zbornico Cerknica in se z ostalimi zbornicami združuje v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije.

Od leta 1981 zbornica deluje v lastnih prostorih na Taboru v Cerknici. OOZ Cerknica danes združuje obrtnike iz treh notranjskih občin - Bloke, Cerknica in Loška dolina.

Vir: stareslike.cerknica.org