Objavljen Javni poziv za sofinanciranje obrat. stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2