seminar – NOVE OMREŽNINE IN OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE