Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica se

aktivno vključuje v  projekte in razvojne strategije

na regijskem in državnem nivoju.

program PIN

OOZ Cerknica s projektom “PROGRAM PIN - Program PODJETNA IN INOVATIVNA NOTRANJSKA”  nastopa kot vodilni partner operacije Lokalne akcijske skupine -LAS Notranjska.

Namen operacije

Namen operacije je krepitev podjetniških in s podjetništvom povezanih kompetenc, dvig sposobnosti  inoviranja in kreiranja dodane vrednosti v organizacijah, med različnimi ciljnimi skupinami. Za mala in srednje velika podjetja tudi ozaveščanje na področju okoljske učinkovitosti. Namen je tudi modernizirati in aktualizirati storitve podpornega okolja ter vzpostaviti povezanost in sodelovanje podpornega podjetniškega okolja in drugih relevantnih akterjev.

 

Partnerji operacije

 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
 • NEC Notranjski ekološki center
 • OŠ Toneta Šraja Aljoše (Bloke)
 • OŠ heroja Janeza Hribarja (Loška dolina)
 • Ekosfera, intelektualne storitve, d.o.o. (Loška dolina)
 • Svetovalni raziskovalni zavod SVIT (Cerknica)

Aktivnosti

 • Vzpostavitev povezanega podpornega okolja (nakup nove IKT opreme, oblikovanje neformalne mreže podpornega podjetniškega okolja, identifikacija storitev, ponudbe in seznanitev s kadri zadolženimi za uporabnike)
 • Razvoj storitev (razvoj 3 novih storitev za posamezne ciljne skupine, razvoj vsebin in delavnic za ciljne skupine, svetovanje OŠ in učiteljem, pilotna izvedba delavnic)
 • Usposabljanje in svetovanje za posamezne ciljne skupine: osnovne šole, mlade in brezposelne, mala in srednja podjetja (izvedba delavnic in svetovanj)
 • Komuniciranje

Trajanje operacije: 16.8.2017-30.6.2018

Skupna vrednost operacije: 37.698,44 EUR;

Znesek sofinanciranja ESRR: 28.644,80EUR

www.eu-skladi.si

program SPOT

OOZ Cerknica nastopa kot  projektni partner  v okviru operacije Slovenske poslovne točke - SPOT svetovanje PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE (VEM točke). Svetovalne točke delujejo pod okriljem SPIRIT  (javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije).

Namen operacije

Namen operacije je podpora in  pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije. Namen projekta je v krepitvi podjetniškega potenciala za mala in srednje velika podjetja in pospeševanje ustanavljanja novih.

Cilj operacije

Cilj operacije je povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

Partnerji operacije

 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica
 • NEC Notranjski ekološki center

Koncesija za izvajanje storitev VEM točk

Trajanje operacije: 2018-2022

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Storitve SPOT oz. VEM točke

VEM točka Primorsko-notranjske regije nudi mladim, potencialnim podjetnikom ali že delujočim podjetjem BREZPLAČNE podporne storitve  iz področja podjetništva.

 • osnovno svetovanje

- pomagamo vam najti odgovore na vprašanja glede zagona podjetja, samega poslovanja, glede razvoja poslovne ideje ter rešitev za pridobivanje finančnih virov za vaše podjetje.

 • izvajanje postopkov registracij prek portala e-vem

- na hiter in enostaven način vam uredimo postopke na pristojnih institucijah (AJPES/Sodišče, FURS in ZZZS), ki so potrebni za odprtje s.p. ali d.o.o.

 • podjetniške delavnice

na uporaben in razumljiv način vam predstavimo novosti s področja zakonodaje, možnosti pridobivanja finančnih spodbud, nove poslovne modele in druge aktualne informacije.

Logotip Območna obrtno podjetniška zbornica Cerknica

Z vami že 51 let      Zastopamo  interese   svojih članov

 

Strokovna podpora za podjetništvo         Združujemo 3 občine

(c) 2018 OOZ Cerknica        Vse pravice pridržane.